Support

Het werk bij Shores of grace is vrijwilligerswerk waardoor iedereen leeft van giften. Dit betekend dat ik sponsoren nodig heb om in mijn levensonderhoud te voorzien. Mocht u zich geroepen voelen om bij te dragen aan het werk van Shores of Grace door mij te sponsoren, kunt u dit maandelijks doen via D.D. Sikkema NL42INGB0004787863.